EGILEAK -T-

TERRADO PABLO, Javier

●  Metodología de la investigación en toponimia. Zaragoza, 1999. [165 pp].

●  Toponimia de Ribagorza. Municipio de Puente de Montañana (El Pont de Montanyana). Lleida: Editorial Milenio, 2007. [155 pp].

THIS, Bernard

●  “Nomination”, in Le nom et la nomination. Source, sens et pouvoirs, Toulouse, 1990, 299-320.

TISSERON, Serge

●  “Noms et nominations dans la bande dessinée”, in Le nom et la nomination. Source, sens et pouvoirs, Toulouse, 1990, 127-131.

TOLOSA CABANÍ, Ferran

●  Viladrau, un munt de noms i d’imatges. Viladrau, 2005. [205 pp].

TOMESCU, Domniţa

●  “Los nombres de animales en la antroponimia asturiana y rumana”, in A. M. Cano González (ed.), Dictionnaire historique des noms de famille romans [IX], Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1998, 149-159 pp.</p

●  “La dérivation anthrponymique romane: les suffixes roumains -oń(u), -oańe(a), -oń(i)”, in Novi te ex nomine. Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer, A Coruña, 2004, 197-202 pp.

TORRES DEL RÍO, Joaquín

●  A toponimia do Concello de Porto do Son. Bases para una sistematización. Noia: Toxos Outos, 2000. [118 pp].

TORT i DONADA, Joan

●  “Toponímia municipal i divisió territorial: unes observacions sobre el nomenclàtor actual dels municipis de Catalunya”, in Misceŀlània d’homenatge a Enric Moreu-Rey, vol. III, Barcelona, 1988, 253-260 pp.

●  “Toponímia i ordenació del territori: utilització del topònim «Tunel del Cadí»”, in Noms propis de la Cerdanya i del Pirineu, Puigcerda, 1988, 79-83 pp.

TORT i DONADA, Joan; MOLL, Juli; INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

●  Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya / Generalitat de Catalunya, 1985. [140 pp].

TOURNIER, Paul

●  The Naming of Persons. The fascinating role of names nd naming in the formation of our personal identity. New York: Harper & Row, Publishers, 1975. [118 pp].

TRAPERO, Maximiniano

●  Para una teoría lingüística de la toponimia (Estudios de toponimia canaria). [Monografías, Serie Lingüística y Filología 3]. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 19955. [215 pp].

TURULL i RUBINAT, Albert

●  “Dues qüestions de toponímia general (Tema i comentari. Explicació i especificació)”, in Misceŀlània d’homenatge a Enric Moreu-Rey, vol. III, Barcelona, 1988, 261-280 pp.

Advertisements