Gasconhak eta Euskal Herriak ikerlari fina galdu dute

Gasconhak, Bigòrrak, Pirinioek, Euskal Herriak, mediabalistikak, onomastikak… ikerlari fin eta nekaezina galdu du berri du iragan irailaren 30ean: Xavier Ravier (1930-2020). Bere lurreko hizkuntza eta onomastika errotik jaso eta ikertu zituen, beste askoren artean Atlas linguistique de la Gascogne (1965-1972), Vocabulaire médiéval des ressources naturelles en Haute-Bigorre (2010) edota Le cartulaire de Bigorre (XIe-XIIIe siècle) (2005) lekuko. Akitania zaharra aztergai izanik, ez zituen euskara eta Euskal Herria alde batera utzi. Euskaltzaindiak Gasteizen 1986an antolatu zituen I Onomastika Jardunaldi prometagarri haietara gonbidatu gisa etorri zitzaigun, ausart, onomastikaren alderdi teori batez hausnarrean. Izan ere, teoria eta praxia gutxik bezala uztartzen zekien Pau eta Toulouse-Le Mirail-eko unibertsitateetako ikerlari prestuak. Lehenago ere (1967), saiatua zen Bigòrrako erdi aroko toponimian euskararen aztarnak bilatzen, eta Xarles Bidegainek hurbildu zigun Le récit mythologique en Haute-Bigorre (1896) liburuan “Goi-Bigorreko mitologiak egite handia duela Euskal Herrian ezaguna den mitologiarekin frogatzen du egileak”.

Bigòrrako lurra arina izan dakiola eta Nouvelle Revue d’Onomastique iragarri duen omenaldiak berarekiko zorra kitatzeko balio diezagula!

Gasconha, Bigòrra, los Pirineos, el País Vasco, la mediavalística, la onomástica… acaban de perder el pasado 30 de septiembre a un investigador excelso e incansable: Xavier Ravier (1930-2020). Recogió e investigó de raíz la lengua y onomástica de su tierra, testigos entre otros muchos Atlas linguistique de la Gascogne (1965-1972), Le cartulaire de Bigorre (XIe-XIIIe siècle) (2005) o Vocabulaire médiéval des ressources naturelles en Haute-Bigorre (2010). Tuvo a la vieja Aquitania entre sus campos de investigación, y por ello no dejo de lado al euskara y al País Vasco. Acudió como invitado a aquellas prometedoras I Jornadas de Onomástica que organizó Euskaltzaindia en Vitoria en 1986, valiente, con una reflexión sobre un aspecto teórico de la onomástica. Y es que el noble investigador de las universidades de Pau y Toulouse-Le Mirail supo como pocos conjugar la teoría y la praxis. Antes (1967), ya se había empleado en buscar rastros del euskara en la toponimia medieval de Bigòrra, y en el libro Le récit mythologique en Haute-Bigorre (1896) que nos acercó Xarles Bidegainek “ demostró que la mitología de la Alta Bigorra tiene gran semejanza con la que conocemos en el País Vasco”.

¡Que la tierra de Bigòrra le sea leve y que el homenaje que ha anunciado la Nouvelle Revue d’Onomastique nos sirva para saldar la deuda que tenemos con él!

Onomastika Latinoamerikan ere

Pandemia erdiragarri honen erdian berri altxagarria datorkigu onomastikan haurride pobrea genuen Hego Amerikatik. OdAL (Onomástica desde América Latina) aldizkari zientifiko berria haizeratu berri da. Honelaxe aurkezten du bere burua:

Publicação semestral dedicada à promoção e difusão das pesquisas onomásticas em âmbito nacional e internacional. O desenvolvimento do projeto é uma iniciativa que visa à internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Letras da Unioeste. O projeto é fruto de parceria entre a Unioeste e a Unam (Universidade Nacional Autônoma do México) e conta com o apoio do Seminário Interinstitucional em Onomástica.

Aldizkaria librea da eta helbide honetan irakur eta deskarga daiteke. Lehen alea antroponimiari eskainia da eta Nafarroako Unibertsitateko Ana Zabalza Seguinen “Del solar bajonavarro a la Nueva España: el viaje de Juan de Jaso (1523)” artikuluak zabaltzen du.

Etxean luzaz egoteko aste hauetarako irakurgai apartekoa dugu OdALek eskaintzen diguna.

Bizitza luze eta oparoa izan dezala!

En medio de esta descorazonadora pandemia nos llega de Latino América, la hasta ahora hermana pobre en onomástica, una reconfortante buena nueva. Acaba de ver la luz la revista científica OdAL (Onomástica desde América Latina). Se presenta así:

Publicação semestral dedicada à promoção e difusão das pesquisas onomásticas em âmbito nacional e internacional. O desenvolvimento do projeto é uma iniciativa que visa à internacionalização do Programa de Pós-Graduação em Letras da Unioeste. O projeto é fruto de parceria entre a Unioeste e a Unam (Universidade Nacional Autônoma do México) e conta com o apoio do Seminário Interinstitucional em Onomástica.

La revista es libre y se puede leer y descargar enesta dirección. El primer número está dedicado a la antroponimia y lo abre el artículo “Del solar bajonavarro a la Nueva España: el viaje de Juan de Jaso (1523)” de Ana Zabalza Seguin de la Universidad de Navarra.

Un incomparable material de lectura el que nos ofrece OdAL para estas semanas de larga estancia en casa.

Que tenga una larga y fructífera vida!

Germà Colón i Domènech (1928-2020) airerik gabe zendua

Homenatge

Germà Colón i Domènech hizkuntzalari, filologo eta onomasta fina 91 urte zituela eraman du Barcelonako bere etxean Covid-19k. Castellóko filologo handi honen onen obra gogoangarrien artean Corpus Toponímic Valencià (2009) dugu. Valentzieraren adskripzio linguistikoaren eta AVL-en sorreraren aferan kritiko eta hotz azaldu izanagatik ere, bere lurrean profeta izatea lortu zuen Germà Colónek, bai Valènciako, bai Alacanteko, bai Castellóko unibertsitateek honoris causa izendatua baitzuten, Barcelonako Autonomoak zein Madrideko Complutensek egin zuten bezala. Zer eta nola ikas erakutsi zigun, ez gaitezen bide horretatik lerra.

Lurra, azken orduan falta izan zaion airea bezain arin gerta dakiola.

CTV

El sabio lingüista, filólogo y onomasta Germà Colón i Domènech ha fallecido a los 91 años en su casa de Barcelona por causa del Covid-19. Entre las memorables obras de este gran filólogo castellonense no podemos olvidar el Corpus Toponímic Valencià (2009). Aunque Germà Colón se mantuvo crítico y distante en la cuestión de la adscripción lingüística del valenciano y de la creación de la AVL, logró ser profeta en su tierra. Las universidades de València, Alacant y Castelló reconocieron su labor con la máxima distición de doctor honoris causa, al igual que lo hicieron la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid. Nos mostró qué y cómo estudiar, no nos desviemos de ese camino.

¡Que la tierra le sea tan leve como el aire que al final le ha faltado!

John Algeo, handietako bat joan zaigu

Nahigabe handiz jaso berri dugu John Algeo onomasta amerikar handiaren heriotzaren berria. 88 urte zituela zendu zitzaigun urriaren 13an Kentuckyko Bowling Greenen. Esentziaren jatorriak liluratu, gatibatu eta bizian gidatu zuen beti John Algeo lagun missouritarra. Bizitzarenak masoneriara eta teosofiara eta honek Theosophical Society in America zuzentzera bultzatu zuen; ingelesarenak, Amerikako ingelesarenak bereziki, American Dialect Society elkartearen presidentea eta Georgiako unibertsitateko irakaslea izatera eta gaiaz hainbat liburu idaztera eta editatzera, eta izen propioenak American Name Societyko burua izatera eta, beste lan interesgarri askorekin batera, On Defining the Proper Name liburu sakona edo «Is a theory of names possible?» artikulu akuilagarri idaztera.

Ez dugu aise ahaztuko haren obra eta figura. Jarrai dezagun besteok, nork bere arloan, berak aztarrikatu zituen jatorrien xerka, hori izango baita gure omenaldirik zinezkoena. Aurkituko ahal zituen berak! Agur eta besarkada handia John Algeoren familia, lagun eta jarraitzaileei.

John Algeo

Acabamos de recibir con gran pesar la noticia de la muerte del gran onomasta americano John Algeo. Se nos fue a la edad de 88 años el pasado 13 de octubre en Bowling Green, Kentucky. El origen de la esencia siempre cautivó, fascinó y condujo en la vida a nuestro amigo misuriano John Algeo. El de la vida lo llevo a la masonería y la teosofía y esta a dirigir la Theosophical Society in America;el del inglés, del inglés americano especialmente, a ser presidente de la American Dialect Society y profesor de la universidad de Georgia y a escribir y editar multitud de libros sobre la materia; el de los nombre propios a ocupar el cargo de presidente en la American Name Societyko y a escribir, entre otros muchos interesantes trabajos,  el profundo libro On Defining the Proper Name o el estimulante artículo «Is a theory of names possible?».

No olvidaremos fácilmente su obra y figura. Prosigamos los demás, cada cual en su campo, en busca de los orígenes que él escudriñó, pues ese será nuestro más sincero homenaje. Ojalá los encontrará él! Un saludo y fuerte abrazo a la familia, amigos y colegas de John Algeo.

Voprosy onomastiki | Problems of Onomastics aldizkariaren ale berria sarean

Zintzo eta orduko sarean eskuragarri jarri digute 2019ko lehen zenbakia. Onomastika eslaboa eta aurre-eslaboa du zenbaki berriak ardatz, guretzat urrutikoa baina ez horregatik interes faltakoa. Nolanahi ere, Zaikaren artikuluan Iparraldeko toponimia dugu hizpide. Hauxe da ale honetako sumarioa:

Problems

Fieles a la cita puntualmente nos han puesto disponible en la red el primer número de 2019. Este número tiene como eje la onomástica eslava y pre-eslava, lejana para nosotros pero no por ello carente de interés. No obstante, en el artículo de Zaika se trata la toponimia de Iparralde. Este es el sumario:

ARTIKULUAK
Petrosyan, A. Ye.
Towards the Reconstruction of the Name and Image of a Great God in the Ancient Armenian Tradition

Dirbas, H.
Onomastics and the Reconstruction of the Past: Rethinking Totemism in Semitic Traditions

Zaika, N. M.
Distribution of Locative Surnames in the South-West of France

Feoktistova, L. A.
Revisiting the Paronymic Attraction to a Personal Name: the Name Elena in Russian Dialects

Shvarev, N. M.
Russian Names with the Stem Maur-, Testimonies of the Old Rostov Land

Rácz A., Tóth V.
Settlement Names Derived from Ethnonyms as Historical Evidence: The Case of Medieval Hungary

Ivšić Majić D.
The Medieval Attestations of Croatian Pre-Slavic Island Names

Khisamitdinova, F. G., Muratova, R. T., Yagafarova, G. N., Valieva, M. R.
Color Terms in Bashkir Toponymy

Kostylev, Yu. S.
The Soviet-Period Toponymy of Severnaya Zemlya as a Reflection of Ideological Struggle

Akhmetova, M. V.
On the Revival of One Ancient Russian Katoikonym: Staraya Russa

Oinotkinova, N. R.
On the Origin of Some Theonyms of the Shaman Pantheon of the Altaians

OHARRAK
Kaksin, A. D.
Toponymic System as a Resource to Explore the Ancient History of a Region: the Case of Khakassia

LIBURU ERRESEINAK
Holzer, G.
Slavic Substrate in the Onomastics of Saxony. Review of the book: Wenzel, W. (2017). Die slawische Frühgeschichte Sachsens im Licht der Namen / Hrsg. von A. Brendler, & S. Brendler. Hamburg: Baar. 205 p.

IN MEMORIAM
Valentová, I., Kopach, A. I.
Milan Majtán (1934–2018)
Vasilyeva, N. V.
Theodolius Witkowski (1930–2018)

URTEURRENAK
Ruf Aleksandrovna Ageeva

Anàlisi fisiogràfica de topònims Andorrans d’Arrel Preromana liburuaren aurkezpena

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak “Umbral Unea” zikloaren barnean, Anàlisi fisiogràfica de topònims Andorrans d’Arrel Preromana. Una visió propera i tècnica del territori a través dels noms de lloc izeneko liburuaren aurkezpena antolatu du. Ekitaldia heldu den astelehenean, hilak 25, arratsaldeko 17:00etan izanen da. Lan hau Xavier Planas geologoak koordinatu duen disziplinarteko lan baten ondorioa da. Xavier Planas Andorrako Gobernuko Lurralde Antolamendurako Ministeritzako Arrisku Naturaletako Teknikaria da. Egileak ere izan dira: Carles Gascón, historiagilea eta Kataluniako Urgell Garaia Eskualdeko Kontseiluaren Ondare Kulturalerako Teknikaria, Juan Karlos Lopez-Mugartza, filologoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasle Titularra eta Onomastika Elkarteko lehendakaria, eta Mikel Belasko, filologoa eta Onomastika Elkarteko idazkaria. Bestalde, Albert Turull, filologoa, eta Lleidako Unibertsitateko Irakasle Titularra aholku emaile izan dute. Ikerketa lan hau Lidia Armengol Vila sailaren barnean kokatzen da, non Andorrako Gobernuak Andorra bera gaitzat duten ikerketa eta transferentzia proiektuei laguntza ematen dien (APTA005-AND/2013).

Andorra

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), dentro de su ciclo titulado “Momento Umbral”,  acogerá este lunes 25 de Febrero, a las 5 de la tarde, la presentación pública del libro Anàlisi fisiogràfica de topònims Andorrans d’Arrel Preromana. Una visió propera i tècnica del territori a través dels noms de lloc. Esta obra es el fruto de un trabajo interdisciplinario coordinado per Xavier Planas, geólogo y de técnico de riesgos naturales en el Ministeri d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra, y que ha contado con la participación de Carles Gascón, historiador y técnico de Patrimoni Cultural del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (Catalunya), Juan Karlos Lopez-Mugartza, filólogo, profesor titular de Universidad Pública de Navarra y presidente de la Sociedad Vasca de Onomástica, y Mikel Belasko, filólogo y secretario de la Sociedad Vasca de Onomástica. El trabajo, que también recibió el asesoramiento de Albert Turull –filólogo y profesor titular de la Universitat de Lleida–, se enmarca dentro de la ayuda Lídia Armengol Vila destinada a proyectos de investigación y transferencia de temática andorrana del Govern d’Andorra (APTA005-AND/2013).

AEZKOAKO ETXEEN IZENAK LIBURUA KARRIKAN DA

Argitaratzailea: Aezkoako Batzarre Nagusia / Laguntzailea: Nafarroako Gobernua

2018ko abenduaren 28an Ariben, Aezkoako Batzarre Nagusiko Etxean Aezkoako Etxeen Izenak izenburuko liburua aurkeztu genuen. Liburuaren koordinatzaileak Idoia Zabaltza Garate (Euskara Teknikaria) eta Juan Karlos Lopez-Mugartza (Onomastika Elkarteko lehendakaria) izan dira. Oikonimoen Etimologiaren atalaren arduraduna Mikel Belasko Ortega (Onomastika Elkarteko idazkaria) izan da.

Aipatutakoekin batera liburuaren aurkezpen ekitaldian Karlos Bueno Reka (Aezkoako Batzarre Nagusiburu), Iñaki Camino Lertxundi (Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea) eta Izaskun Zabaltza Barberena (Orbaizetako ikertzailea eta ekitaldiaren aurkezlea) egon ziren.

Hitza hartu zutenen esanetan hauxe izan da ikertzaile anitzek urte anitzetan botatako lanaren ondorioa. Alde batetik, batzuk izan ziren lanari hasiera eman ziotenak eta lehenengo bultzada horri beste batzuek eman zioten segida eta bukaera.

Aezkoako Batzarre Nagusia, Euskarabidea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Euskaltzaindia eta Onomastika Elkartea izan dira lan honen sustatzaileak eta elkarlanaren emaitza esku artean dugu orain. Baina, elkarte eta erakunde guztien gainetik ibarreko ikertzaileen lana dugu. Lan duina, profesionala, desinteresatua eta bolondresa, ibarreko biztanle guztion onerako.

Lan neketsu baina pozgarri honetan parte hartu duten ikertzaileak hauek izan dira: Judith Antxorena Legaz, Elixabete Buruzko Arrese eta Izaskun Zabaltza Barberena. Haientzat etxea ez da lau hormatzarrez osatutako bizileku hutsa, gure nortasunaren zatia ere bada, guri izena ere ematen diguna. Izan ere, ikertzaileek liburuaren hitzaurrean esaten dutenez: “Jendeak ere, etxe nausia eta etxukandrea, etxe izenez ezagutu izan dira egungo egunak artean, Agerre/Agerresa, Axpiltx/Axpiltxesa, Ezpelondo/Ezpelondosa, Maixterre/Maixterresa… orain arteko ohitura zaharra.”

Orobat, ikertzaileek eskertu dute Aetzek eman dieten laguntza. Bederatzi herrietako hainbat eta hainbat etxetara sartzeko aukera izan dute eta haien iritziz, beti berotasuna eta adiskidetasuna aurkitu dute. Eskertuak daude haiekin eta maitasun hori itzuli nahi diete liburuaren argitalpenarekin. Honela bada, hauexek izan dira haien informatzaileak eta adiskideak:  Abaurregaina: Carlos Arostegi, Mª Blanca Carballo, Patxi Enkaje, Mikel Marrodán; Abaurrepea: Carlos Arostegi, David Laspalas, Javier Laspalas; Aria: Jose Mari Adot, Josetxo Iturralde ; Aribe: Jose Mari Adot, Mirentxu Elizondo; Garaioa: Mª Carmen Arrese, Mikel del Río, Félix Jamar, Josefina Jamar; Garralda: Patxi Antxorena, Lina Lerindegi zena, Maite Maisterra; Hiriberri: Mª Carmen Arrese, Sagrario Bayonés, Angel Nazabal; Orbara: José Miguel Buruzko, Miguel Angel Lorea; Orbaizeta: Manuela Buruzko zena, Mercedes Buruzko zena, Miguel Buruzko zena, Victoriana Goikoa zena, Fermin Elizondo zena.

Liburuan berebiziko garrantzia ematen zaio etxearen irudiari eta ondoko datu hauei: normalizatutako izena, ahozko erabilera (euskarazkoa zein gaztelaniazko), artxibategietan dokumentatu den izena eta urtea, izenaren azalpen etimologikoa, katastroko erreferentzia

Kontsultatu diren artxiboak hauexek izan dira: Aezkoako Batzarre Nagusiko artxiboa, Aezkoako udaletako artxiboak, Iruñeko Elizbarrutiko Artxibategia (Sakramentu liburuak).

Izenen Normalizazioaren atala Euskaltzaindiari egokitu zaio, Patxi Salaberriren eskutik, eta liburuaren diseinua eta maketazioa Alfredo León Mañurenak izan dira. Liburua, dagoeneko, kalean da eta Aezkoako Etxean eskura daiteke.

Urte berria hasteko Aetzek opari ederra egin digute… eskerrik anitz!!

Azala

Editor: Junta General del Valle de Aezkoa / Colaborador: Gobierno de Navarra

El 28 de diciembre, en la Casa de la Junta General del Valle de Aezkoa en Aribe presentamos el libro titulado Aezkoako Etxeen Izenak (Nombres de las casas de Aezkoa). Los coordinadores del libro han sido Idoia Zabaltza Garate (técnico de Euskara) y Juan Karlos Lopez-Mugartza (presidente de Onomastika Elkartea / Sociedad Vasca de Onomástica). El responsable del apartado correspondiente a la etimología de los domónimos ha sido Mikel Belasko Ortega (secretario de Onomastika Elkartea / Sociedad Vasca de Onomástica).

Junto con los citados estuvieron presentes en el acto de presentación del libro Karlos Bueno Reka (presidente de la Junta General del Valle), Iñaki Camino Lertxundi (profesor de la Universidad del País Vasco) y Izaskun Zabaltza Barberena (investigadora de Orbaizeta y presentadora del acto).

En opinión de los que tomaron la palabra este ha sido el resultado del trabajo de numeroso investigadores realizado durante muchos años. Por una parte, fueron unos los que le dieron comienzo y a aquel primer impulso otros le dieron continuación y término.

Junta General del Valle de Aezkoa, Euskarabidea, Universidad Pública de Navarra, Euskaltzaindia y Onomastika Elkartea / Sociedad Vasca de Onomástica han sido los promotores de este trabajo y el fruto de la colaboración lo tenemos ahora entre las manos. Sin embargo, por encima de todas las sociedades e instituciones hay que poner el trabajo de los investigadores del valle. Un trabajo digno, profesional, desinteresado y voluntario, por el bien de todos y todas las habitantes del valle.

Las investigadoras que han tomado parte en este cansado pero gratificante trabajo son las siguientes: Judith Antxorena Legaz, Elixabete Buruzko Arrese e Izaskun Zabaltza Barberena. Para ellas la casa no es un habitáculo compuesto de cuatro paredes, también es parte de nuestra personalidad, la que nos da incluso el nombre. Efectivamente, como dicen las investigadoras en el prólogo del libro: “a la gente, señor y señora de la casa, también se le ha conocido por el nombre de la casa hasta el día de hoy: Agerre/Agerresa, Axpiltx/Axpiltxesa, Ezpelondo/Ezpelondosa, Maixterre/Maixterresa… una vieja costumbre que ha perdurado hasta ahora.”

Igualmente, las investigadoras han agradecido la ayuda que los aezcoanos y aezcoanas les han prestado. Han tenido oportunidad de entrar a tantas y tantas casas de los nueve pueblos y según ellas siempre han encontrado afecto y amistad. Está agradecidos con ellos y les quieren devolver ese cariño con la edición del libro. Así pues, estos son sus informantes y amigos:  Abaurregaina: Carlos Arostegi, Mª Blanca Carballo, Patxi Enkaje, Mikel Marrodán; Abaurrepea: Carlos Arostegi, David Laspalas, Javier Laspalas; Aria: Jose Mari Adot, Josetxo Iturralde ; Aribe: Jose Mari Adot, Mirentxu Elizondo; Garaioa: Mª Carmen Arrese, Mikel del Río, Félix Jamar, Josefina Jamar; Garralda: Patxi Antxorena, la difunta Lina Lerindegi, Maite Maisterra; Hiriberri: Mª Carmen Arrese, Sagrario Bayonés, Angel Nazabal; Orbara: José Miguel Buruzko, Miguel Angel Lorea; Orbaizeta: los difuntos Manuela Buruzko, Mercedes Buruzko, Miguel Buruzko, Victoriana Goikoa y Fermin Elizondo.

En el libro se le ha dado una importancia especial a la imagen de la casa y a os siguientes datos: nombre normalizado, uso oral (tanto en castellano como en euskara), el año y nombre documentado en los archivos, explicación etimológica del nombre y la referencia catastral.

Los archivos consultados son los siguientes: Archivo de la Junta General del Valle de Aezkoa, Archivos municipales de Aezkoa, Archivo Diocesano de Pamplona (Libros sacramentales).

El apartado de normalización de los nombres le ha correspondido a Euskaltzaindia, de mano de Patxi Salaberri, y el diseño y maquetación del libro han ido a cargo de Alfredo León Mañu. El libro ya está en la calle y se puede conseguir en la Casa de Aezkoa.

Para estrenar el año los aezkoanos y aezkoanas nos han hecho un hermoso regalo… muchísimas  gracias!

Andanzas y peripecias de un topónimo: Sierra de Cantabria

Salvador Velilla Córdoba
(noviembre, 2018)

Reflexiones ante la decisión del Instituto Geográfico Nacional de denominar oficialmente ‘sierra de Toloño’ a toda la cadena montañosa

No tenía intención de intervenir, incluso tras conocer la decisión oficial de extender el nombre “sierra de Toloño” a toda la cadena, desde las Conchas de Haro hasta la Peña de Lapoblación. Pero como quien calla otorga, no voy a callar y trataré de seguir paso a paso la secuencia de hechos que han conducido a este desenlace, y procurando, aunque sea tarea difícil, ser breve. Conste que no hubiera dado un paso si las conversaciones con gentes de Rioja Alavesa y de la Montaña, los acuerdos de Ayuntamientos y Asociaciones Culturales, así como de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa no hubieran apoyado desde el primer momento que la sierra que está al sur de Álava se ha conocido y se conoce con los nombres de sierra de Toloño, sierra de Cantabria y sierra de Codés, siendo el más usado y popular el de sierra de Cantabria para toda ella.

Image result for vino sierra cantabriaEn los años setenta-noventa nadie cuestionaba la denominación de la cadena montañosa situada al sur de Álava:

“Al sur de la provincia y separando dos comarcas alavesas la Montaña y la Rioja, se alza una alineación montañosa, nítida y continua… Aunque su continuidad topográfica y, sobre todo, estructural y litológica es manifiesta, se divide en tres sierras, que, de este a oeste, son las de Codés, Cantabria y Toloño” (Rosario Galdos-Eugenio Ruiz Urrestarazu, Álava en sus manos, 1983, vol. I, pág. 96).

Se pueden consultar infinidad de libros, artículos eruditos, de prensa, manuales, etc., incluso en muchos de ellos se daba el nombre sierra/cordillera de Cantabria a toda la cadena montañosa.

A mediados de los ochenta, José Antonio González Salazar, que era sacerdote en Bernedo, inició un proyecto de recogida oral de topónimos por los pueblos de Álava. La Diputación Foral fue publicando sus anotaciones en forma de cuadernos y el año 1986 le tocó el turno al tercero, titulado Toponimia menor de la Rioja Alavesa. Ya en el prólogo se leía

“Aunque oficialmente la sierra, que separa esta comarca del resto de Álava, se la conoce con el nombre de Cantabria, los habitantes de la zona la llaman sierra de Toloño a toda ella”.

En la sección dedicada a la población de Baños de Ebro escribía “a la sierra que es comunera la reconocen con el nombre de Toloño”. No era la primera vez que González Salazar se inclinaba por extender el nombre de Toloño a toda la cordillera, tratando de borrar el de sierra de Cantabria. Nada menos que veinte años antes había escrito ”al sur la sierra de Cantabria, o de Toloño como la llaman los naturales de ambas vertientes… Entre el valle regado por el río Ega, que se estira entre los montes de Izquiz y sierra de Toloño” (Anuario de Eusko-Folklore, 1975-76, pág.169). Irakurtzen jarraitu

Arrakasta handiz burutu da Amurrion III Onomastika Topaketa

Atzo, urriak 27, arrakasta handiz burutu zen Amurrion III Onomastika Topaketa. Bi urtez behin egiten da Aztarna Etnografia Elkarteak, Onomastika Elkartearen lankidetzaz, antolatzen duen topaketa onomastikoa. Aurten Etnografia eta Toponimia binomioa izan da aukeratutako ardatza. Mendialdeetako bizitza eta honek toponimian utzi duen aztarna izan zen bereziki landua, baina bizitza erlijiosoak paisaian utzitako zantzuak ere miatu ziren eta etxeak euskal eta bere izenek gizartean duten zentzu sakona. Aztertutako eremu geografikoari dagokionez, Orduña eta gertuko Salvada mendizerra, Errioxako Belorado eta Ezcaray eta ekialderako bidean Gipuzkoako Goierri eta Erronkari izan ziren onomastikan barrena bidaiatzeko aukera eskaini ziguten puntuak. Berrogeita hamar pertsona inguru bildu ginen bertan eta hurrengo edizioaren egarriz amaitu genuen saioa, ondoren arrakasta ospatzeko bazkarilege ederra eginez.

Larunbatean Amurriora hurbiltzeko aukera izan ez zenutontzat berri ona dago. Hitzaldien bideoak Aztarnaren webgunean (https://aztarna.es) ikusgai egongo dira laster.

Hemendik eskertu behar ditugu Amurrioko Udala, ekitaldian Josune Irabien alkatesak ordezkatua, eta Arabako Foru Aldundia dagoeneko sendotua den jardunaldi honi ematen dioten babes instituzionalarengatik, zazpi hizlariak (José Igancio Salazar, Aitor Azpiazu, Jorge Matey, Jesús María Garayo,  Rufino Gómez, Josune Aznarez eta Maitane Baqué) eta urtean urtean hitzordura zintzoko erantzuten duen publiko osoa. Eskerrik asko, zuek gabe ezin izango genuke aurrera egin.

Amurrio2018

Ayer, 27 de octubre, se celebró con gran éxito en Amurrio el III Encuentro de Onomástica. Este evento que organiza la Asociación de Etnografía Aztarna con la colaboración de la Sociedad Vasca de Onomástica tiene una periodicidad bianual. Este año han sido el binomio etnografía y toponimia el eje vertebrador del encuentro. Ha sido especialmente estudiada la vida en las zonas de montaña y su reflejo en la toponimia, pero también se analizaron los vestigios dejados por la vida religiosa en el paisaje y el sentido profundo que la casa y sus nombres tienen en la sociedad del País Vasco. Por lo que respecta al ámbito geográfico, fueron orduña y su próxima sierra de Salvada, Belorado y Ezcaray riojanos y camino al este el Goierri guipuzcoano y Roncal los puntos que nos ofrecieron la ocasión para viajar a través de la onomástica. Nos reunimos alrededor de 50 personas y acabamos la sesión con ansias de la siguiente edición, dando buena cuenta después de una buena comida.

Hay buena noticia para los que el sábado no os pudisteis acercaros a Amurrio. Los vídeos de las conferencias estarán pronto disponibles en la web de la asociación Aztarna (https://aztarna.es).

Tenemos que agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Amurrio, representado en el acto por su alcaldesa Josune Irabien, a La Diputación Foral de Álava por el apoyo institucional a este evento que ya se ha consolidado, a los siete ponentes (José Ignacio Salazar, Aitor Azpiazu, Jorge Matey, Jesús María Garayo,  Rufino Gómez, Josune Aznarez y Maitane Baqué) y a todo el público que año tras año es fiel a la cita. Muchas gracias, sin vosotros y vosotras no podríamos tirar adelante.

Amurrio: III Onomastika Topaketa

Larunbat honetan, urriak 27, Aztarna Elkarte Etnografiak Onomastika Elkartearen lankidetzaz antolatuta Amurrion burutuko da III Onomastika Topaketa. Aurten Etnografia eta Toponimia izango da ekitaldiaren ardatza. Goizeko 9.30etan emango zaio hasiera jardunaldiari eta 6 hitzaldik osatuko egitaraua. Ondore, lagunarteko bazkarilegea egingo da Refor eraikinean bertan.

III-Onomastika

Este sábado, 27 de octubre, organizado por la Asociación Etnográfica Aztarna con la colaboración de Onomastika Elkartea, se celebrará en Amurrio el III Encuentro de Onomástica. Este año el acto la Etnografia y Toponimia centrarán el acto. Se dara comienzo a la jornada a las 9.30 de la mañana y el programa lo completarán 6 conferencias. A continuación se dará buena cuenta de una amena comida fraternal en el mismo edificio Refor.

III-Egitar2

III-Egitaraua

III-Tokia

III-Antola