AGRONIMIA

Nekazal lurren izenak sailkatuko ditugu hurrengo zerrendan. Belardiak eta saroi edo korta entitate konplexuagoak ere sail honetan sartu ditugu, ez baita erraza saroiaren kontzeptua klase onimiko jakin batean sailkatzea.

atzera (izenakonimiak)

Artasola1484 (1774)Artasola, sel de [1484 (1774)]
Autube1484 (1774)Autube, sel de [1484 (1774)]
Ezkertegi1484 (1774)Ezquertegui, sel de [1484 (1774)]
Igarzaeta1486 (1774)-c1487Parzaeta*, tierra de [1486 (1774)], Yarçaeta, tierra e heredad de [c1487]
Isasietac1487Ysasieta, pieça llamada [c1487]
Kortaberri1520Cortaberri, sel de [1520]
Lasalde1519Lasalde, sel de [1519]
Leizarragac1487Leyçarraga, tierra e heredad de [c1487]
Marinasagasti1520Marinasagasti, heredades de [1520]
Olaeta1484 (1774)Olaeta, sel  de [1484 (1774)]
Orendain1458Orendain, sel de [1458]
Pagola1458Pagola, sel de [1458]
Sakoneta1486 (1774)-c1487Saconeta, tierra e heredad de [1486 (1774)-c1847]
Salmaieta1458Salmaieta, sel de [1458]
Soreasu*1510Soreaso, ser de [1510]
Ubola1484 (1774)Ubola, sel de [1484 (1774)]
Ziorniga*c1487Çiorniga, sel de [c1487]

atzera (izenakonimiak)