ETXE-IZENAK (DOMONIMIA)

< atzera (izenakonimiak)

XIV. mendeko etxeen zerrenda duzu hurrengoa, ez dugu aurrekorik testatu. Askoz ere etxe gehiago baziren ordurako baina deitura gisa baino ez ditugu momentuz jaso. Zerrendatzen direnak, bada, etxe gisa espreski testatuak dira.

Parentesien arteko datazioak jatorrizko dokumentu galduak erreferitzen dituzten kopiei dagozkie.

Aginaga1484-1485Aguinaga [1484-1485]
Agirre1466-1485Aguirre [1466-1485]
Agirre Astarbe1466-1484Aguirre de Estarbe [1466], Aguirre d’Astarbe [1484]
Aitola1496 (1774)Aitola [1496 (1774)]
Aldatxarren1484-1485Aldacharre [1484], Aldacharren [1485]
Aldatxarregi1466Aldacharrigui [1466]
Aroztondoc1487Aroztondo [c1487]
Astarbe1466Astarbe [1466]
Astarbe Otxoa1466-1485Astarbe la de Ochoa [1466], Astarve la de Ochoa [1485]
Atue*1485Atue [1485]
Balda1466-1496Balda [1466-1485], Valda [1466-1497]
Bizkargi (errota)1484 (1774)Vizcargui [1484 (1774)]
Eizagirre1466-1485Yçaguirre [1466-1484], Eyçaguirre [1485]
Irarraga1458Yrarraga [1458]
Leete1458Leete [1458]
Mendiolaza1458Mendiolaça [1458]
Mendizabal1458Mendiçabal [1458]
Mokorona1484-1485Mocorona [1484-1485]
Ugarte1492 (1774)Ugarte [1492 (1774)]
Urisarri1484 (1774)Urisarri [1484 (1774)]
Urrategi1466-1485Urrategui [1466-1485]
Urrategi Astarbe1484Urrahategui de Astarbe [1484]
Zuazola1485Çuaçola [1485]
Zuazola Astue1484 (1774)Çuaçola de Astue [1484 (1774)]

< atzera (izenakonimiak)