LEKU-IZENAK (TOPONIMIA)

atzera (izenakonimiak)

Toponimia terminoa domonimia, hidronimia, oronimia eta paisaia edo erliebearekin loturiko onimia guztiak erreferitzeko erabiltzen bada ere, zentzu hertsian lekuak erreferitzen ditu. Horrela darabilgu atal honetan.

Anbiguotasun hori ez ezik, lekuaren kontzeptua ere ez da oso erraza definitzeko. Hori gutxi izan eta dokumentazio zaharrak askotan ematen duen testuinguru murritzekin ez da beti erraza toponimo edo leku-izenak diskriminatzea. testuetan lugar edo logar apelatiboaz lagundurik agertzen direnak sail honetakotzat hartu ditugu, baina apelatibo hau barrio ‘auzo’ berriagoaren aurrekaria da eta zenbaitetan nukleonimotzat hartu ditugu.

Apelatiborik gabe eta onimia asmatzeko testuingururik gabe jaso ditugun izenak atal honetan sailkatu ditugu behin-behinean.

Agirreta1458Aguireta [1458]
Aranaga1458Aranaga, partes de [1458]
Areizederragac1487Areyzederraga [c1487]
Askarate1413-1458Ascarate, logar [1413-1458]
Asurtzabarrena1458Asurça-barrena, logar
Asurtzaondoa1458Asurça-ondoa, logar
Asurtzu*1413Asurçu [1413]
Aizuria1413Ayçuria [1413]
Aizluzebarrena1458Ayzluçe-barrena, logar [1458], Ayzluçe-varrena, logar [1458]
Basarte1458-1499Basarte [1458-1499], Vasarte [c1487]
Bazelai1413Vaçelay [1413]
Belorinaga*1413Velorinaga [1413]
Cabo Aranaga1458Cabo de Aranaga, logar [1458]
Errekaldegoitia1458Errecalde-goytya [1458], Recalde-goytia [1458]
Errenten1413Renten [1413]
Gorrichegui1458Gorrichegui, logar [1458]
Goizibar1458Goyçibar, logar [1458]
Idoibeltza1458Ydoy-belça, logar [1458]
Iresubarrena1458Iresubarrena, logar [1458]
Irigarate1458Yrigarate [1458]
Larraskunda1413Larrascunda [1413]
Larrume1458Larrume [1458]
Leizarra1458Leizarra, tierra de [1458]
Pikoaga1458Picoaga [1458]
Trikuarangoiena1458Tricuaran-goyena, mojón / logar de [1458]
Urrutia1413Urrutya [1413]
Usurdainazpia1458Usurdayn-azpia, logar llamado [1458]

atzera (izenakonimiak)