NUKLEONIMIA

< atzera (izenakonimiak)

Bi etxek auzo bat osa dezakete eta hortaz populazio nukleo bat. Horien izenak bildu ditugu hemen. Izen asko hiribilduari berari dagozkionak dira, gaur eguneko Azkoitia izendapen soil eta finkoa oso gorabeheratsua izan zen hastapen historikoetan, San Martín, Iraurgi eta Mirandarekin lehiatu baitzen, lau izen hauen konbinazio asko horren lekukoa izanik.

Nukleoak identifikatzea ez da beti erraza. Izan ere, barrio apelatiboa berantiarra da. Logar edo lugar zen orduan garaian baliatzen zen terminoa baina hau, ezaguna denez, polisemikoa da. Tierra ere baliatzen zen orduan eta hau ere polisemikoa dugu. Canpo de Çubieta ere nukleonimotzat hartu dugu, geroxeago azaltzen den arrebal de Çubieta bera delakoan.

Parentesien arteko datazioak jatorrizko dokumentu galduak erreferitzen dituzten kopiei dagozkie.

Azkoitia1319-1500Aescoytia, pueblo de (1319), Azcoytia, pueblas / término / tierra / villa de [1319-1499], Ahisgoytia (1319), Ahezcoytia, la(s) ferrería(s) d’ [1324], Ayzcoytia, alcaldía / villa de [1369-1500], Ascoytia, conçejo / villa e tierra de [1413-1495], Azcotia, término de [1413], Azcoitia, villa / conçejo de [1416-1484], Ascoitia, conçejo, villa e tierra de [1416-1484], Ascotia, villa de [1416-1484], Azcoytia [1473], Ayscoitia, villa de [1483], Ayscoytia, villa / conçejo de [1483-1499]
Aitola1458-1496 (1774)Aitola, logar de [1458-1496 (1774)]
Axarraga1499Axarraga, anteyglesia e vezindad de [1499]
Beidakar1324-1331Beydacar, mortuero de [1324], Vaydacar, mortuero de [1331]
Elosua1413-1415 (1774)Elosu [1413], Elosua [1415 (1774)]
Iraurgi1319-1473Yraurgui [1319-1473], Yraurrugui, villa de [1466]
Miranda Azkoitia1417Miranda d’Ascoytia, villa de [1417]
Miranda Iraurgi Azkoitia1380 (1774)-1497Miranda de Iraurgui Azcoitia, villa de [1380 (1774)-1496 (1774)], Miranda d’Yraurgui Azcoytia, villa de [1413], Miranda de Yraurgui Azcoytia, villa de [1413-1485], Miranda d’Iraurgui Ascoytia, villa e lugar de [1417], Miranda de Iraurgui Ayzcoytia, villa de [1458], Miranda de Yraurgui Ayscoytia, villa de [1470-1497], Miranda de Yraurgui Azcoytia, villa de [1484-1485], Miranda de Yraurgui Ascoytia, villa de [1488-1497]
Miranda Iraurgi1331-1492 (1774)Miranda d’Iraurgui, puebla / término / villa de [1331-1392], Myranda de Yraurgui [1339], Miranda d’Iraururgui [1363], Miranda de Iraurgui, villa de [1380 (1774)-1492 (1774)], Miranda de Yraurgui, villa de [1458]
Miranda1331-1407Miranda, lugar / villa de [1331-1407], Myranda [1331]
Moia*1499Moya, anteyglesia e vezindad de [1499]
Oxirondo*1499Oxirondo, anteyglesia e vezindad de [1499]
Salvatierra Iraurgi*1416Salvatierra de Yraurgui, villa de [1416]
San Martín Azkoitia Iraurgi1324Sant Martín d’Ahezcoytia de Yraurgui, puebla de [1324]
San Martín Iraurgi1324-1413Sant Martín de Yraurrgui, villa [1324], Sant Martín d’Iraurgui, conçejo de [1331], Sant Martín de yraurgui, logar [1413]
San Martín1324-1331Sant Martín, villa / lugar de [1324-1331]
Zubieta1413Çubieta, canpo de [1413]

< atzera (izenakonimiak)