ORONIMIA

< atzera (izenakonimiak)

Eperkoaran1458Epercoaran, serro y peña [1458]
Garramiola1458Garramiola, somo de [1458]
Izarriz1458-c1487Yçarriz, sierra de [1458], Yçarris, sierra de [c1487]
Malakola1458Mala-cola, çerro e otero de [1458]
Orendain1458Orendayn, otero de [1458]

< atzera (izenakonimiak)