Anàlisi fisiogràfica de topònims Andorrans d’Arrel Preromana liburuaren aurkezpena

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateak “Umbral Unea” zikloaren barnean, Anàlisi fisiogràfica de topònims Andorrans d’Arrel Preromana. Una visió propera i tècnica del territori a través dels noms de lloc izeneko liburuaren aurkezpena antolatu du. Ekitaldia heldu den astelehenean, hilak 25, arratsaldeko 17:00etan izanen da. Lan hau Xavier Planas geologoak koordinatu duen disziplinarteko lan baten ondorioa da. Xavier Planas Andorrako Gobernuko Lurralde Antolamendurako Ministeritzako Arrisku Naturaletako Teknikaria da. Egileak ere izan dira: Carles Gascón, historiagilea eta Kataluniako Urgell Garaia Eskualdeko Kontseiluaren Ondare Kulturalerako Teknikaria, Juan Karlos Lopez-Mugartza, filologoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasle Titularra eta Onomastika Elkarteko lehendakaria, eta Mikel Belasko, filologoa eta Onomastika Elkarteko idazkaria. Bestalde, Albert Turull, filologoa, eta Lleidako Unibertsitateko Irakasle Titularra aholku emaile izan dute. Ikerketa lan hau Lidia Armengol Vila sailaren barnean kokatzen da, non Andorrako Gobernuak Andorra bera gaitzat duten ikerketa eta transferentzia proiektuei laguntza ematen dien (APTA005-AND/2013).

Andorra

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), dentro de su ciclo titulado “Momento Umbral”,  acogerá este lunes 25 de Febrero, a las 5 de la tarde, la presentación pública del libro Anàlisi fisiogràfica de topònims Andorrans d’Arrel Preromana. Una visió propera i tècnica del territori a través dels noms de lloc. Esta obra es el fruto de un trabajo interdisciplinario coordinado per Xavier Planas, geólogo y de técnico de riesgos naturales en el Ministeri d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra, y que ha contado con la participación de Carles Gascón, historiador y técnico de Patrimoni Cultural del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (Catalunya), Juan Karlos Lopez-Mugartza, filólogo, profesor titular de Universidad Pública de Navarra y presidente de la Sociedad Vasca de Onomástica, y Mikel Belasko, filólogo y secretario de la Sociedad Vasca de Onomástica. El trabajo, que también recibió el asesoramiento de Albert Turull –filólogo y profesor titular de la Universitat de Lleida–, se enmarca dentro de la ayuda Lídia Armengol Vila destinada a proyectos de investigación y transferencia de temática andorrana del Govern d’Andorra (APTA005-AND/2013).

AEZKOAKO ETXEEN IZENAK LIBURUA KARRIKAN DA

Argitaratzailea: Aezkoako Batzarre Nagusia / Laguntzailea: Nafarroako Gobernua

2018ko abenduaren 28an Ariben, Aezkoako Batzarre Nagusiko Etxean Aezkoako Etxeen Izenak izenburuko liburua aurkeztu genuen. Liburuaren koordinatzaileak Idoia Zabaltza Garate (Euskara Teknikaria) eta Juan Karlos Lopez-Mugartza (Onomastika Elkarteko lehendakaria) izan dira. Oikonimoen Etimologiaren atalaren arduraduna Mikel Belasko Ortega (Onomastika Elkarteko idazkaria) izan da.

Aipatutakoekin batera liburuaren aurkezpen ekitaldian Karlos Bueno Reka (Aezkoako Batzarre Nagusiburu), Iñaki Camino Lertxundi (Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea) eta Izaskun Zabaltza Barberena (Orbaizetako ikertzailea eta ekitaldiaren aurkezlea) egon ziren.

Hitza hartu zutenen esanetan hauxe izan da ikertzaile anitzek urte anitzetan botatako lanaren ondorioa. Alde batetik, batzuk izan ziren lanari hasiera eman ziotenak eta lehenengo bultzada horri beste batzuek eman zioten segida eta bukaera.

Aezkoako Batzarre Nagusia, Euskarabidea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Euskaltzaindia eta Onomastika Elkartea izan dira lan honen sustatzaileak eta elkarlanaren emaitza esku artean dugu orain. Baina, elkarte eta erakunde guztien gainetik ibarreko ikertzaileen lana dugu. Lan duina, profesionala, desinteresatua eta bolondresa, ibarreko biztanle guztion onerako.

Lan neketsu baina pozgarri honetan parte hartu duten ikertzaileak hauek izan dira: Judith Antxorena Legaz, Elixabete Buruzko Arrese eta Izaskun Zabaltza Barberena. Haientzat etxea ez da lau hormatzarrez osatutako bizileku hutsa, gure nortasunaren zatia ere bada, guri izena ere ematen diguna. Izan ere, ikertzaileek liburuaren hitzaurrean esaten dutenez: “Jendeak ere, etxe nausia eta etxukandrea, etxe izenez ezagutu izan dira egungo egunak artean, Agerre/Agerresa, Axpiltx/Axpiltxesa, Ezpelondo/Ezpelondosa, Maixterre/Maixterresa… orain arteko ohitura zaharra.”

Orobat, ikertzaileek eskertu dute Aetzek eman dieten laguntza. Bederatzi herrietako hainbat eta hainbat etxetara sartzeko aukera izan dute eta haien iritziz, beti berotasuna eta adiskidetasuna aurkitu dute. Eskertuak daude haiekin eta maitasun hori itzuli nahi diete liburuaren argitalpenarekin. Honela bada, hauexek izan dira haien informatzaileak eta adiskideak:  Abaurregaina: Carlos Arostegi, Mª Blanca Carballo, Patxi Enkaje, Mikel Marrodán; Abaurrepea: Carlos Arostegi, David Laspalas, Javier Laspalas; Aria: Jose Mari Adot, Josetxo Iturralde ; Aribe: Jose Mari Adot, Mirentxu Elizondo; Garaioa: Mª Carmen Arrese, Mikel del Río, Félix Jamar, Josefina Jamar; Garralda: Patxi Antxorena, Lina Lerindegi zena, Maite Maisterra; Hiriberri: Mª Carmen Arrese, Sagrario Bayonés, Angel Nazabal; Orbara: José Miguel Buruzko, Miguel Angel Lorea; Orbaizeta: Manuela Buruzko zena, Mercedes Buruzko zena, Miguel Buruzko zena, Victoriana Goikoa zena, Fermin Elizondo zena.

Liburuan berebiziko garrantzia ematen zaio etxearen irudiari eta ondoko datu hauei: normalizatutako izena, ahozko erabilera (euskarazkoa zein gaztelaniazko), artxibategietan dokumentatu den izena eta urtea, izenaren azalpen etimologikoa, katastroko erreferentzia

Kontsultatu diren artxiboak hauexek izan dira: Aezkoako Batzarre Nagusiko artxiboa, Aezkoako udaletako artxiboak, Iruñeko Elizbarrutiko Artxibategia (Sakramentu liburuak).

Izenen Normalizazioaren atala Euskaltzaindiari egokitu zaio, Patxi Salaberriren eskutik, eta liburuaren diseinua eta maketazioa Alfredo León Mañurenak izan dira. Liburua, dagoeneko, kalean da eta Aezkoako Etxean eskura daiteke.

Urte berria hasteko Aetzek opari ederra egin digute… eskerrik anitz!!

Azala

Editor: Junta General del Valle de Aezkoa / Colaborador: Gobierno de Navarra

El 28 de diciembre, en la Casa de la Junta General del Valle de Aezkoa en Aribe presentamos el libro titulado Aezkoako Etxeen Izenak (Nombres de las casas de Aezkoa). Los coordinadores del libro han sido Idoia Zabaltza Garate (técnico de Euskara) y Juan Karlos Lopez-Mugartza (presidente de Onomastika Elkartea / Sociedad Vasca de Onomástica). El responsable del apartado correspondiente a la etimología de los domónimos ha sido Mikel Belasko Ortega (secretario de Onomastika Elkartea / Sociedad Vasca de Onomástica).

Junto con los citados estuvieron presentes en el acto de presentación del libro Karlos Bueno Reka (presidente de la Junta General del Valle), Iñaki Camino Lertxundi (profesor de la Universidad del País Vasco) y Izaskun Zabaltza Barberena (investigadora de Orbaizeta y presentadora del acto).

En opinión de los que tomaron la palabra este ha sido el resultado del trabajo de numeroso investigadores realizado durante muchos años. Por una parte, fueron unos los que le dieron comienzo y a aquel primer impulso otros le dieron continuación y término.

Junta General del Valle de Aezkoa, Euskarabidea, Universidad Pública de Navarra, Euskaltzaindia y Onomastika Elkartea / Sociedad Vasca de Onomástica han sido los promotores de este trabajo y el fruto de la colaboración lo tenemos ahora entre las manos. Sin embargo, por encima de todas las sociedades e instituciones hay que poner el trabajo de los investigadores del valle. Un trabajo digno, profesional, desinteresado y voluntario, por el bien de todos y todas las habitantes del valle.

Las investigadoras que han tomado parte en este cansado pero gratificante trabajo son las siguientes: Judith Antxorena Legaz, Elixabete Buruzko Arrese e Izaskun Zabaltza Barberena. Para ellas la casa no es un habitáculo compuesto de cuatro paredes, también es parte de nuestra personalidad, la que nos da incluso el nombre. Efectivamente, como dicen las investigadoras en el prólogo del libro: “a la gente, señor y señora de la casa, también se le ha conocido por el nombre de la casa hasta el día de hoy: Agerre/Agerresa, Axpiltx/Axpiltxesa, Ezpelondo/Ezpelondosa, Maixterre/Maixterresa… una vieja costumbre que ha perdurado hasta ahora.”

Igualmente, las investigadoras han agradecido la ayuda que los aezcoanos y aezcoanas les han prestado. Han tenido oportunidad de entrar a tantas y tantas casas de los nueve pueblos y según ellas siempre han encontrado afecto y amistad. Está agradecidos con ellos y les quieren devolver ese cariño con la edición del libro. Así pues, estos son sus informantes y amigos:  Abaurregaina: Carlos Arostegi, Mª Blanca Carballo, Patxi Enkaje, Mikel Marrodán; Abaurrepea: Carlos Arostegi, David Laspalas, Javier Laspalas; Aria: Jose Mari Adot, Josetxo Iturralde ; Aribe: Jose Mari Adot, Mirentxu Elizondo; Garaioa: Mª Carmen Arrese, Mikel del Río, Félix Jamar, Josefina Jamar; Garralda: Patxi Antxorena, la difunta Lina Lerindegi, Maite Maisterra; Hiriberri: Mª Carmen Arrese, Sagrario Bayonés, Angel Nazabal; Orbara: José Miguel Buruzko, Miguel Angel Lorea; Orbaizeta: los difuntos Manuela Buruzko, Mercedes Buruzko, Miguel Buruzko, Victoriana Goikoa y Fermin Elizondo.

En el libro se le ha dado una importancia especial a la imagen de la casa y a os siguientes datos: nombre normalizado, uso oral (tanto en castellano como en euskara), el año y nombre documentado en los archivos, explicación etimológica del nombre y la referencia catastral.

Los archivos consultados son los siguientes: Archivo de la Junta General del Valle de Aezkoa, Archivos municipales de Aezkoa, Archivo Diocesano de Pamplona (Libros sacramentales).

El apartado de normalización de los nombres le ha correspondido a Euskaltzaindia, de mano de Patxi Salaberri, y el diseño y maquetación del libro han ido a cargo de Alfredo León Mañu. El libro ya está en la calle y se puede conseguir en la Casa de Aezkoa.

Para estrenar el año los aezkoanos y aezkoanas nos han hecho un hermoso regalo… muchísimas  gracias!

Andanzas y peripecias de un topónimo: Sierra de Cantabria

Salvador Velilla Córdoba
(noviembre, 2018)

Reflexiones ante la decisión del Instituto Geográfico Nacional de denominar oficialmente ‘sierra de Toloño’ a toda la cadena montañosa

No tenía intención de intervenir, incluso tras conocer la decisión oficial de extender el nombre “sierra de Toloño” a toda la cadena, desde las Conchas de Haro hasta la Peña de Lapoblación. Pero como quien calla otorga, no voy a callar y trataré de seguir paso a paso la secuencia de hechos que han conducido a este desenlace, y procurando, aunque sea tarea difícil, ser breve. Conste que no hubiera dado un paso si las conversaciones con gentes de Rioja Alavesa y de la Montaña, los acuerdos de Ayuntamientos y Asociaciones Culturales, así como de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa no hubieran apoyado desde el primer momento que la sierra que está al sur de Álava se ha conocido y se conoce con los nombres de sierra de Toloño, sierra de Cantabria y sierra de Codés, siendo el más usado y popular el de sierra de Cantabria para toda ella.

Image result for vino sierra cantabriaEn los años setenta-noventa nadie cuestionaba la denominación de la cadena montañosa situada al sur de Álava:

“Al sur de la provincia y separando dos comarcas alavesas la Montaña y la Rioja, se alza una alineación montañosa, nítida y continua… Aunque su continuidad topográfica y, sobre todo, estructural y litológica es manifiesta, se divide en tres sierras, que, de este a oeste, son las de Codés, Cantabria y Toloño” (Rosario Galdos-Eugenio Ruiz Urrestarazu, Álava en sus manos, 1983, vol. I, pág. 96).

Se pueden consultar infinidad de libros, artículos eruditos, de prensa, manuales, etc., incluso en muchos de ellos se daba el nombre sierra/cordillera de Cantabria a toda la cadena montañosa.

A mediados de los ochenta, José Antonio González Salazar, que era sacerdote en Bernedo, inició un proyecto de recogida oral de topónimos por los pueblos de Álava. La Diputación Foral fue publicando sus anotaciones en forma de cuadernos y el año 1986 le tocó el turno al tercero, titulado Toponimia menor de la Rioja Alavesa. Ya en el prólogo se leía

“Aunque oficialmente la sierra, que separa esta comarca del resto de Álava, se la conoce con el nombre de Cantabria, los habitantes de la zona la llaman sierra de Toloño a toda ella”.

En la sección dedicada a la población de Baños de Ebro escribía “a la sierra que es comunera la reconocen con el nombre de Toloño”. No era la primera vez que González Salazar se inclinaba por extender el nombre de Toloño a toda la cordillera, tratando de borrar el de sierra de Cantabria. Nada menos que veinte años antes había escrito ”al sur la sierra de Cantabria, o de Toloño como la llaman los naturales de ambas vertientes… Entre el valle regado por el río Ega, que se estira entre los montes de Izquiz y sierra de Toloño” (Anuario de Eusko-Folklore, 1975-76, pág.169). Irakurtzen jarraitu

Arrakasta handiz burutu da Amurrion III Onomastika Topaketa

Atzo, urriak 27, arrakasta handiz burutu zen Amurrion III Onomastika Topaketa. Bi urtez behin egiten da Aztarna Etnografia Elkarteak, Onomastika Elkartearen lankidetzaz, antolatzen duen topaketa onomastikoa. Aurten Etnografia eta Toponimia binomioa izan da aukeratutako ardatza. Mendialdeetako bizitza eta honek toponimian utzi duen aztarna izan zen bereziki landua, baina bizitza erlijiosoak paisaian utzitako zantzuak ere miatu ziren eta etxeak euskal eta bere izenek gizartean duten zentzu sakona. Aztertutako eremu geografikoari dagokionez, Orduña eta gertuko Salvada mendizerra, Errioxako Belorado eta Ezcaray eta ekialderako bidean Gipuzkoako Goierri eta Erronkari izan ziren onomastikan barrena bidaiatzeko aukera eskaini ziguten puntuak. Berrogeita hamar pertsona inguru bildu ginen bertan eta hurrengo edizioaren egarriz amaitu genuen saioa, ondoren arrakasta ospatzeko bazkarilege ederra eginez.

Larunbatean Amurriora hurbiltzeko aukera izan ez zenutontzat berri ona dago. Hitzaldien bideoak Aztarnaren webgunean (https://aztarna.es) ikusgai egongo dira laster.

Hemendik eskertu behar ditugu Amurrioko Udala, ekitaldian Josune Irabien alkatesak ordezkatua, eta Arabako Foru Aldundia dagoeneko sendotua den jardunaldi honi ematen dioten babes instituzionalarengatik, zazpi hizlariak (José Igancio Salazar, Aitor Azpiazu, Jorge Matey, Jesús María Garayo,  Rufino Gómez, Josune Aznarez eta Maitane Baqué) eta urtean urtean hitzordura zintzoko erantzuten duen publiko osoa. Eskerrik asko, zuek gabe ezin izango genuke aurrera egin.

Amurrio2018

Ayer, 27 de octubre, se celebró con gran éxito en Amurrio el III Encuentro de Onomástica. Este evento que organiza la Asociación de Etnografía Aztarna con la colaboración de la Sociedad Vasca de Onomástica tiene una periodicidad bianual. Este año han sido el binomio etnografía y toponimia el eje vertebrador del encuentro. Ha sido especialmente estudiada la vida en las zonas de montaña y su reflejo en la toponimia, pero también se analizaron los vestigios dejados por la vida religiosa en el paisaje y el sentido profundo que la casa y sus nombres tienen en la sociedad del País Vasco. Por lo que respecta al ámbito geográfico, fueron orduña y su próxima sierra de Salvada, Belorado y Ezcaray riojanos y camino al este el Goierri guipuzcoano y Roncal los puntos que nos ofrecieron la ocasión para viajar a través de la onomástica. Nos reunimos alrededor de 50 personas y acabamos la sesión con ansias de la siguiente edición, dando buena cuenta después de una buena comida.

Hay buena noticia para los que el sábado no os pudisteis acercaros a Amurrio. Los vídeos de las conferencias estarán pronto disponibles en la web de la asociación Aztarna (https://aztarna.es).

Tenemos que agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Amurrio, representado en el acto por su alcaldesa Josune Irabien, a La Diputación Foral de Álava por el apoyo institucional a este evento que ya se ha consolidado, a los siete ponentes (José Ignacio Salazar, Aitor Azpiazu, Jorge Matey, Jesús María Garayo,  Rufino Gómez, Josune Aznarez y Maitane Baqué) y a todo el público que año tras año es fiel a la cita. Muchas gracias, sin vosotros y vosotras no podríamos tirar adelante.

Amurrio: III Onomastika Topaketa

Larunbat honetan, urriak 27, Aztarna Elkarte Etnografiak Onomastika Elkartearen lankidetzaz antolatuta Amurrion burutuko da III Onomastika Topaketa. Aurten Etnografia eta Toponimia izango da ekitaldiaren ardatza. Goizeko 9.30etan emango zaio hasiera jardunaldiari eta 6 hitzaldik osatuko egitaraua. Ondore, lagunarteko bazkarilegea egingo da Refor eraikinean bertan.

III-Onomastika

Este sábado, 27 de octubre, organizado por la Asociación Etnográfica Aztarna con la colaboración de Onomastika Elkartea, se celebrará en Amurrio el III Encuentro de Onomástica. Este año el acto la Etnografia y Toponimia centrarán el acto. Se dara comienzo a la jornada a las 9.30 de la mañana y el programa lo completarán 6 conferencias. A continuación se dará buena cuenta de una amena comida fraternal en el mismo edificio Refor.

III-Egitar2

III-Egitaraua

III-Tokia

III-Antola

 

R. Cierbide gogoan Olite/Erriberrin

Aste honetan XXV. Erdi Aroko Festak ospatuko dituzte Erriberrin. Ez dute ahantzi Ricardok hiriari eman ziona eta egun bat, asteazkena, eskainiko diote, egitarau interesgarri batekin.
Marta Jauregui lehengo udal arkitektoa eta Ricardori estima handia ziona urbanismoaz mintzatuko da. Ondoren, ordu erdi bateko hitzaldia eskainiko da eta ondoren Lorenzo García Echegoyenek eta Javier Concínek Ricardok Erriberriri buruz idatzitakoa izango dute hizpide. Julián Palaciosek Ricardoren La cultura del vino en la Merindad de Olite liburuaz hitz egingo du azkenik. Omenaldi ekitaldia bukatzeko, Ricardo ongi ezagutu zuten beste hiru lagun elkartuko dira eta honek utzitako zirrarak haizeratuko dituzte.
OListeMedieval

Esta semana Olite celebra sus XXV Fiestas Medievales. No han querido olvidar lo que Ricardo Cierbide dio a la villa y le ofreceran un día, miércoles 8, con un interesante programa.

La ex arquitecta municipal, Marta Jauregui, ha preparado una conferencia sobre urbanismo. Marta mantuvo buena relación con Ricardo. Después celebraremos una conferencia de media hora en la que intervenimos tres personas. Entre Lorenzo García Echegoyen y yo daremos un breve repaso a la investigación y publicaciones de Ricardo sobre Olite. Julián Palacios hablará sobre el libro La cultura del vino en la Merindad de Olite. Después se añadirán otras tres personas que conocieron bien a Ricardo y comentaremos la persona de Ricardo como amigo. Las impresiones que nos ha dejado Ricardo.

OBRA OLITENSE DE RICARDO CIERBIDE:

• Olite en el siglo XIII. Población, economía y sociedad de una villa Navarra en plena Edad Media

• Registro del Concejo de Olite (1224-1537)

• Inventario de bienes de Olite (1496)

• Libro de Confitura para el uso de Elías Gómez Maestro Cerero y Confitero de la Ciudad de Olite. Año de 1818.

• La Torá de los judíos de Olite.

• La cultura del vino en la Merindad de Olite.

Doluminean lagun!

Esther Landa gure elkartekidearen amaren heriotzaren berri ertuna eman genuen 2017ko urte hasieran. Min handiz, aitarena, Felix Landa Zabala “Gaztienekue”na, eman beharrean gaude orain. Azken agurra Bermeon egingo zaio gaur, uztailak 23. Lehengoan bezalaxe, oraingo honetan ere gure doluminik zinezkoenak Onomastika Elkarteko lagun guztion partetik Landa-Torre sendiari.

Felixgaztienekue

Voprosy onomastiki | Problems of Onomastics. Ale berria irakurgai

Voprosy onomastiki | Problems of Onomastics aldizkari errusiarreko lagunek azken alearen berri helarazi digute. Onomastika eslaviarreko ohiko lanez gainera, Prósper irakasle salamankarraren antroponimia indoeuropearrari buruzko bat ere badugu 2018ko 15 (2) ale interesgarri honetan.

Los colegas de la revista rusa Voprosy onomastiki | Problems of Onomastics nos han hecho llegar la notizia de la publicación del último número. Además de los habituales trabajos sobre onomástica eslava, en este interesante número 15 (2), de 2018, podemos leer uno sobre antroponimia indoeuropea de la profesora salmantina Prósper.

Problems

Articles

Mullonen, I. I.
Phonetic Variants of the Ancient Toponymic Stem *Ylä- ‘Upper’ and Their Genesis in the Hydronymy of Karelia

Agapkina, T. A., Berezovich, E. L., Surikova, O. D.
Toponyms in the Charms of the Russian North. II: Lands. Mountains. Islands. Cities

David, J.
Toponymy in a Relocated City: the City of Most, Czech Republic

Litvina, A. F., Uspenskij, F. B.
The Veneration of the Mother of God and Some Aspects of Naming Tradition in pre-Petrine Russia

Prósper, B. M.
The Indo-European Personal Names of Pannonia, Noricum and Northern Italy: Comparative and Superlative Forms in Celtic, Venetic, and South-Picene

Golikova, D. M.
Systemic Ties of Personal Names through the Lens of Their Lexical Derivatives

Bobrova, M. V.
Somatisms in Modern Nicknames of the Perm Region

Issues in Applied Onomastics

Nikitina, T. G.
The Urban Toponymic Space: “Cultural Layers” in Lexicographic Perspective

Ilyin, D. Yu., Sidorova, Е. G.
Representation of Grammatical Information in a Regional Toponymic Gazetteer

Ruth, M. E., Klimenko, E. N.
Unofficial Urbanonymy of Ekaterinburg: a Sociolinguistic Study

Bozhko, E. M., Illner, A. O., Korneeva, L. I.
A Compromise Approach to Rendering Urban Place Names: the Case of Ekaterinburg

Dambuev, I. A.
Revisiting the Standardization of the Use of the Letter ё in Russian Toponymy

Book Reviews

Shmeleva, T. V.
New Advances in the Study of Hydronymy. Review of the book: Vasilyev, V. L. Gidronimiia basseina reki Msty: svod nazvanii i analiz mikrosistem [The Hydronymy of the Msta River Basin: Nomenclature and Analysis of Microsystems]. Moscow: Izdatel’skii dom IaSK, 2017.

Suprun, V. I.
Slavic Railway Onomastics. Review of the book: Tomasik, P. Nazewnictwo kolejowe: na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego [Railway Onomastics: Evidence from Polish, Russian, and Czech]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.

Kalean da Huarte de San Juan 17 onomastikaz betea

Kalean eta online dago azkenik Huarte de San Juan (Filologia eta Hizkuntzaren Didaktika) aldizkariaren zenbaki berria, 2017. urteari dagokion 17.a. Esku handia izan du Onomastika Elkarteak zenbaki honen erditzean. Izan ere, urtea hastearekin batera zenduriko Ricardo Cierbide gure ohorezko elkarteburuaren nekrologika batek zabaltzen du aldizkaria eta beronen artikulu batez jarraitzen: “La onomástica histórica de Navarra“. Nafarroako Unibertsitate Publikoan (UPNA) 2016ko urrian eman zuen hitzaldi baten testua biltzen du hilondoko artikulu honek. Onomastika Elkartean filologo tafallar prestuak utzitako lehendakari kargua bere gain hartu zuen eta aipatu unibertsitateko irakaslea den Juan Karlos Lopez-Mugartzaren artikulu bat ere badago aldizkarian: “Onomástica genérica roncalesa ligada a casas y edificios“, hain ezaguna eta maitea duen Erronkariko oikonimiaz. Azkenik, Ander Ros-en “Jordi-ak: Ba ote dago onoma artikuludunik?” lana dugu, onomastikaren arazo teoriko egoskor baterako proposamen kontrakarrekoa eskaintzen duena.

Aldizkariaren zuzendari berrietako bat den Orreaga Ibarraren “Nafarroako ahozko mintzoaren aniztasuna” eta gai didaktikoak jorratzen dituzten beste bost artikuluk, seiak ere interes handikoak,  osatzen dute alea.

¡On degizuetela irakurgaiek!

HuarteSJ17-Azala

Por fin está en la calle y online el último número de la revista Huarte de San Juan (Filología y Didáctica de la Lengua), nº 17 correspondiente al año 2017. Ha tenido gran protagonismo la Sociedad Vasca de Onomástica en la gestación de este número. En efecto, abre la revista una necrológica del presidente honorífico de nuestra Sociedad Ricardo Cierbide, fallecido con el comienzo del año, y le sigue un artículo póstumo suyo que recoge la conferencia pronunciada en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en octubre de 2016: “La onomástica histórica de Navarra“. También tenemos en la revista un trabajo de Juan Karlos Lopez-Mugartza, sucesor en el cargo de presidente dejado por el distinguido filólogo tafallés y profesor de la mencionada universidad: “Onomástica genérica roncalesa ligada a casas y edificios“, que versa sobre la oiconimia roncalesa que tan bien conoce y tanto aprecia. Finalmente tenemos el trabajo de Ander Ros “Jordi-ak: Ba ote dago onoma artikuludunik?“, el cual ofrece una propuesta de solución a contra corriente para un problema teórico arduo de la onomástica.

Nafarroako ahozko mintzoaren aniztasuna” de Orreaga Ibarra, una de las nuevas directoras de la revista y otros cinco artículos que tratan temas didácticos, los seis de gran interés, completan este nuevo ejemplar.

¿Qué os aproveche la lectura!

Barakaldoko Izen Zaharrak (BIZ) jardunaldien 2. saioaren kronika elebiduna | Crónica bilingüe de la 2ª sesión de las jornadas Viejos Nombres de Barakaldo

◆ Atzo, apirilak 21, Barakaldoko Izen Zaharrak jardunaldien bigarren saioa burutu genuen. Aurkezpenik gabe, beranduxko, eguneko hitzaldi sortari hasiera eman zitzaion, goiza estu baitzetorren.

Ayer, 21 de abril, celebramos la segunda sesión de las jornadas Viejos Nombres de Barakaldo. Sin presentaciones, un poco tarde, se le dio comienzo al ciclo de charlas, dado que la mañana venía apretada.

2-Enkartatua◆ Xabier González Macizok “onomastika barakaldarraren elementu enkaratatua” gai hartuta, aurkezpen teoriko interesgarria egin zigun, hizkuntz eremuak zer diren hobeto ulertzeko oinarrizko kontzeptu batzuk azalduz. Adibide zehatz asko emateko astirik ez zen egon eta hauek hitzaldien ondoko solasaldirako utzi ziren.

Xabier González Macizo, tomando por tema “el elemento encartado en la onomástica barakaldesa”, nos hizo una interesante presentación teórica, explicando unos conceptos básicos para entender mejor qué son las áreas lingüísticas. No hubo tiempo para dar muchos ejemplos concretos y estos quedaron pospuestos para el coloquio.

Lexikoa◆ Ondoren, Txeru García Izagirrek “toponimia eta lexikoa” gaia jorratu zuen, Barakaldoko toponimian agertzen diren eta etimologiaren bidez azalarazten den lexikoa aztertuz. Amaitzeko, Barakaldo nukleonimoaren inguruan egon direnen azalpen saioen birpasa egin zuen, horrela, hurrengo hitzaldiaren gaia aurkeztuz.

A continuación, Txeru García Izagirre trato el tema de “toponimia y léxico”, analizando el léxico que aparece en la toponimia baracaldesa y que aflora a través de la etimología. Para finalizar, hizo un repaso de los distintos intentos de explicación habidos en torno al nucleónimo Barakaldo, presentando de esta manera el tema de la siguiente charla.

Marakaldo◆ Hirugarrenik, Ander Ros aritu zen Barakaldo izenaren inguruan, haren etimologiaren gaia berriro ahotan hartuta. Orain arteko azalpen saioen orok bata bestearen ondoren huts egin dutela adierazitakoan, *Maraka-alde baten aldeko hipotesia aztertu zuen eta balizko *Maraka hori Belaute / Ganekogorta mendiaren lehengo izenaren forma laburtua izan zitekeela ondorioztatu, mendi horren azpiko Kamaraka oronimoan gordeko litzatekeena. Hipotesiak dituzkeen ahulguneak ere aztertu zituen.

En tercer lugar, Ander Ros se explayó en torno al nombre Barakaldo, tratando de nuevo el tema de su etimología. Una vez expresado que todos los intentos de explicación hasta la fecha han fracasado uno tras otro, analizó la hipótesis a favor de un *Maraka-alde y concluyó que ese hipotético *Maraka podría haber sido la forma reducida del nombre anterior del Belaute / Ganekogorta, la cual se conservaría en el orónimo Kamaraka a pie de ese monte. También analizó los puntos débiles que pueda tener la hipótesis.

2-izengoiti◆ Emakumeen txanda heldu zen azkenik. Elena Fernandezek, aurreko hitzaldien enfoke filologikoa alde batera utziz, izengoitien gaiari heldu zion. Gaia Gerezi mingotsak bere eleberria prestaketa lanetan interesatu eta ezagutu zuela azalduta, Barakaldoko historia alternatibo bat harilkatu zuen, pertsonaia historiko errealak beren izengoitiez aipatuz.

Por fin llegó el turno de las mujeres. Elena Fernandez, dejando de lado el enfoque filológico de las charlas anteriores, le atacó al tema de los sobrenombres. Explicado que descubrió y se interesó por el tema en los trabajos de preparación de su novela Cerezas amargas, trenzó una historia alternativa de Barakaldo, citando a los personajes históricos reales por sus sobrenombres.

2.nagore◆ Jardunaldien txandari buru emateko, Nagore Aranaga kirol onomastikaz mintzatu zitzaigun. Berau Barakaldoko Udal Artxibotik jasoa eta iturri bibliografikoez kontrastatua eta osatua dela argitu zuen. Ondoren, kirol taldeen sailkapen batez baliatuta, talde hauen izenak eta ikonografia erakutsi zizkigun banan banan. Aurkezpena amaitzeko izenen hizkuntza azterketa eskaini zuen, izenak berez gehientsuetan barne onoma bat duten “adierazpen izendatzaileak” direla argituz.

Para concluir el turno de las conferencias, Nagore Aranaga nos habló sobre onomástica deportiva. Aclaró que se ha recopilado esta del Archivo Municipal de Barakaldo y contrastada y completada con fuentes bibliográficas. Después, valiéndose de una clasificación de los distintos equipos deportivos, nos mostró uno a uno los distintos nombres e iconografía de estos equipos. Para acabar la presentación ofreció un análisis lingüístico de los nombres, aclarando que los nombres de por sí en la inmensa mayoría de los casos son “expresiones denominativas” que contienen un onoma en su interior.

◆ Mokau bat hartzeko eta eztarria bustitzeko tartea izan genuen hitzaldiaren sortaren ondoren eta solasaldiari eta tailer bati ekin aurretik.

Después del turno de charlas y antes de iniciar el coloquio y el taller, tuvimos el receso para echar un bocado y mojar la garganta.

◆ Denbora mugatuxea genuela, gaiak sakontzeko solasaldiari ekin zitzaion orduan. Bizi joan zen hitz aspertua  eta beroenean tailerrari paso emateko moztu behar izan zen. Tailerrean hiru talde osatu ziren eta zenbait ataza eskaini zitzaizkien Pormetxeta izenarekin zer egin litekeen eztabaidatzera bideratuak. *Pobretxeta etimologia ote zuen eztabaidatu zen eta hori frogatzekotan forma etimologikoa berreskuratzeak zentzurik ote lukeen aztertu zen. Ondorio argia izan zen: izenak, salbuespenak salbuespenak, beren horretan errespetatu behar dira herritarrak zorabiatzen ibili gabe. Etimologiaren gaia ixteko mahai gainean Porrutxueta izena jarri zen, Pormetxeta odonimoaren jatorria ulertzeko aurkitu dugun bakarra.

Con el tiempo algo limitado, se procedió entonces al coloquio para profundizar en los temas. Discurrió animado el debate y en lo más álgido se tuvo que cortar para dar paso al taller. EN el taller se conformaron tres grupos y se entregaron algunas tareas encaminadas a discutir lo que se puede hacer con el nombre Pormetxeta. Se discutió si podría tener la etimología *Pobretxeta y se analizó si tendría sentido recuperar la forma etimológica en el caso de demostrarse esta. La conclusión fue clara: los nombres, excepciones al margen, se tienen que respetar en su ser sin andar mareando a los ciudadanos. Para cerrar el tema de la etimología se puso encima de la mesa el nombre Porrutxueta, el único que hemos encontrado para entender el origen del odónimo Pormetxeta.

◆ Jardunaldiak ez ziren bertan amaitu. Zerbait edatea irabazita geneukalakoan San Bizente eliza aldera jo genuen eta beranduxko berriro ere, bazkari-legea egin genuen. Arratsaldeko 8ak arte luzatu zen bazkalondoa, hurrengo urteko hitzaldi batzuetarako gaia eta bestelako kontu asko mahairatzeko aukera ondo aprobetxatuta.

Las jornadas no acabaron ahí. Convencidos que nos habíamos ganado el beber algo, tiramos hacia la zona de la iglesia de San Vicente y de nuevo un poco retrasados dimos cuenta de una copiosa comida. La sobremesa se alargo hasta las 8, aprovechada la ocasión para poner encima de la mesa algunos temas para las jornadas del año que viene y otras cuestiones.

◆ Hitzaldien bideoak eta testuak online berandu gabe barakaldarren eta interesatu guztien esku jartzeko konpromisoa eta hurrengo urteko jardunaldiak buruan, lanean hasita gaude.

Ya hemos empezado a trabajar teniendo en mente las jornadas del año que viene y el compromiso de poner online a no mucho tardar los vídeos y los textos de las conferencias a disposición de las y los barakaldeses y de todos los interesados.